Friday, May 20, 2011

MaharajaLawak Minggu 8 Kumpulan JambuJambu is one of the reasons why maharajalawak still has their own followers...:D
Kurang menarik berbanding minggu lepas..but somehow, still enjoy rite?

No comments: